RBB/TK Imam Syafi’i

Buah hati adalah amanah yang Allah berikan dan merupakan investasi kita sebagai orang tua di kehidupan akhirat kelak. Maka kewajiban orang tua yang baik dan bertanggungjawab adalah membimbing dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah memilihkan tempat pendidikan dan pengajaran yang baik sesuai syariat islam yang benar. Divisi Pendidikan Yayasan Assunnah Mojokerto membuka pendaftaran siswa atau peserta didik baru tahun pelajaran 2018-2019 untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Visi

Menjadi lembaga yang berusaha membentuk generasi muslim Qurani dan mencintai Sunnah Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam

Misi

 • Berusaha memberikan pondasi dasar pendidikan yang berkarakter islami kepada peserta didik agar mengenal dan mencintai Al-Quran serta kokoh dalam beragama dengan akidah yang lurus dan menyiapkan peserta didik dalam menerima pelajaran pada jenjang berikutnya.
 • Mengembangkan potensi anak secara holistik melalui pembiasaan, bermain kreatif, menghafal, mengasah kemampuan motorik, pembelajaran aktif reaktif dan menyenangkan.

Kurikulum

 • Hafalan Al-Quran surat-surat pendek juz 30 dengan target ½-1 juz
 • Menghafal hadits
 • Menghafal kosa kata berbahasa Arab
 • Membaca dan menulsi huruf hijaiyah
 • Membaca dan menulis huruf latin
 • Berhitung dasar

PEMBIASAAN

Akidah

Akhlak

Fikih

Tarikh

Sosial

Emosional

Kemandirian

KEMAMPUAN DASAR

 • Kognitif 
 • Berbahasa 
 • Fisik motorik
 • seni

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2018 /2019

TK IMAM SYAFI’I SOOKO MOJOKERTO

Syarat Pendaftaran:

PAUD  Usia  Minimal : 3 tahun (pada waktu tahun ajaran baru)

TK usia minimal : 4 tahun (pada waktu tahun ajaran baru)

Foto kopi Akte Lahir dan KK masing-masing 1 lembar

Membayar biaya yang telah ditentukan

Mengisi Formulir Pendaftaran

Biaya:

PAUD

SPP: Rp75.000,00

Seragam Putra (2 stel) : Rp170.000,00

 • 1 set biru : 100rb
 • 1set olah raga: 70rb

Seragam Putri (2 stel): Rp220.000,00

 • 1 set biru : 120rb
 • 1set olah raga: 100rb

Sarpras : Rp400.000,00

Buku 1 tahun: Rp150.000,00

Dana kegiatan 1 tahun: Rp200.000,00

TK

SPP: Rp100.000,00

Seragam Putra (3 stel) : Rp270.000,00

 • 1 set merah:100rb
 • 1 set biru : 100rb
 • 1 set olah raga: 70rb

Seragam Putri (3 stel): Rp330.000,00

 • 1 set merah:120rb
 • 1 set biru : 110rb
 • 1 set olah raga: 100rb

Sarpras : Rp400.000,00

Buku 1 tahun: Rp200.000,00

Dana kegiatan 1 tahun: Rp200.000,00

Bagi walimurid yang mempunyai anak sedang bersekolah di RBB Imam Syafii membayar Sarpras 50%.

Calon peserta didik TK yang sebelumnya bersekolah PAUD di RBB Imam Syafii tidak dikenakan biaya sarpras.

YATIM BIAYA PENDIDIKAN GRATIS 100%

Jadwal Kegiatan PPDB 2018:

Pendaftaran

2 Januari 2018 – 31 Maret 2018

Tempat

RBB Imam Syafi’i jl. Wijaya Kusuma No.45 Sooko Mojokerto

Waktu

Hari : Senin, Rabu dan Jumat

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

 

 

Kontak Hubung

Kontak Hubung , telpon/WA: 0812 5220 1031 / 0857 0400 636

 

http://www.sdiimamsyafii.wordpress.com